Sbírky

Sbírkové fondy Muzea ve Šlapanicích mapují převážně regionální dějiny od paleolitu do konce 20. století, čítají více než 30 000 předmětů a jsou dále doplňovány.

Archeologické fondy dokládají nepřetržité osídlení zdejší krajiny od starší doby kamenné po celé období pravěku, středověku a renesance. Nejvíce nálezů však spadá do pravěku – mladší doba kamenná až doba železná. Většinou jde o materiál ze sídlišť, častým jevem je opakované osidlování lokalit v regionu, příkladem jsou celky z katastrů Velatice a Šlapanice. Materiál z pohřebišť je zastoupen nálezy mladohradištního pohřebiště ze Šlapanic a kultury s lineární keramikou z Modřic.
K zajímavým artefaktům patří například součásti koňského postroje pocházející z mohyly Hlásnica u Horákova (horákovská kultura, starší doba železná). Nejnovější obohacení fondu představují keltské šperky z jižní části Moravského krasu či depot stříbrných mincí uherské ražby, datovaný do druhé poloviny 11. století.

Historické fondy uchovávají doklady života v regionu od 17. století po konec století dvacátého. Zahrnují listiny, tiskoviny, doklady spolkové činnosti a řemesel, dále knihy a časopisy, numismatický fond i militaria. Rozsáhlá sbírka fotografií zachycuje proměny Šlapanicka i dění v něm v dobách minulých. Každodennost dokumentuje rozmanité vybavení domácnosti, nábytek, městský oděv a obuv. Součástí sbírky jsou i koněspřežné kočáry či idealizovaný model Šlapanic, vytvořený na památku obětí druhé světové války. K významným celkům patří pozůstalost krajináře Aloise Kalvody, jejíž součástí je rozsáhlý korespondenční archiv, fotoarchiv a knihovna, a také menší fond cestovatelky a spisovatelky Barbory Markéty Eliášové.

Etnografické fondy dokumentují lidovou kulturu obyvatel východního Brněnska. Obsahují artefakty spojené s běžným životem i chvílemi svátečními a také předměty zvláštní a jedinečné. K lidovému zvykosloví patří šlapanické ostatkové právo a ferule. Lidovou zbožnost dokládají podmalby na skle, poutní madony a šturcy (kompozice pod skleněným poklopem). Vedle prosté užitkové keramiky je zastoupena také zdobná keramika olomučanská. Fond textilu zahrnuje sváteční stárkovské kroje, mužské krojové vesty, ženské kabátky, ale i všední oblečení a svérázové halenky. Své místo zde má také selský malovaný nábytek, perníkářské formy nebo mandlovací písty. Nejrozsáhlejším souborem je kolekce výšivkových tiskátek, ojedinělá rozsahem i pestrostí vzorů.

Rozsahem nevelký fond umění uchovává rozmanitá umělecká díla z období od konce 17. století po 20. století. Barokní sloh je ve sbírce zastoupen skulpturami světic a světců. Umění 19. století dokládají zejména obrazy se sakrálními náměty, zajímavou ukázkou jsou vyobrazení svatých vytvořená výšivkovou technikou a kompozicemi květů. Převážnou část fondu tvoří díla z 20. století, obrazy, kresby, grafické listy a sochy. Významnou součástí jsou práce krajináře Aloise Kalvody. Jedná se zejména o olejomalby, kresby, ale i krajinářské studie a scénografické návrhy. Dílo malíře a grafika Zdeňka Dvořáčka je ve fondu zastoupeno souborem skic, perokreseb a drobných děl vytvořených kombinovanou technikou. Sochařství 20. století reprezentuje mimo jiné busta Aloise Kalvody, jejímž autorem je Jan Štursa, a modely památníků zasazených ve veřejném prostoru Šlapanic.

Z našich sbírek

muzeum brnenska

Muzeum
Brněnska

příspěvková organizace
více informací
vila low beer

Vila
Löw-Beer

v Brně
více informací
mohyla miru
Památník

Mohyla
míru

více informací

Podhorácké
muzeum

klášter porta coeli
více informací
podhoracke muzeum

Muzeum v
Ivančicích

lapidárium
více informací
muzeum ivancice

Památník
písemnictví

na Moravě
více informací
pamatnik pisemnictvi

partner jihomoravsky kraj partner asociace muzeii partner cesky rozhlas icom prague 2022 top jizni morava IDS - JMK partner kudy z nudy partner webarchiv

All Rights Reserved Muzeum Brněnska © 2020, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.