Drobné sakrální stavby

Kříže, boží muka a sochy svatých ve Šlapanicích a Bedřichovicích
Drobné sakrální památky, mezi které se řadí boží muka, kříže, kapličky, sochy a obrázky svatých, jsou roztroušené po všech koutech české krajiny. I když se může zdát, že již patří pouze do minulosti, a jako relikty minulosti by měly být i vnímané, není tomu zcela tak. V posledních letech totiž téma drobných sakrálních památek stále více přitahuje pozornost odborníků i laiků. Ti hledají odpovědi na otázky typu: Proč tyto objekty vznikaly, kdo je stavěl a kdo je nechával stavět? Jaké události jsou k nim navázané? Jaký význam měly kdysi a jaký mají dnes? Jak přispívat k jejich záchraně a jak se o ně efektivně starat?
Tyto objekty jsou zajímavé nejen jako specifický projev zbožnosti minulých generací, ale fascinují také svou vlastní „drobnou“ historii, ať již známou či dávno zapomenutou, vždy však provázanou s místem. Reflektují tedy paměť místa a jeho genius loci – skrze svou prostou přítomnost, ale také skrze vzpomínky lidí, díky kterým se nám dodnes zachovaly příběhy, pověsti či jen krátké historky.
Šlapanice a jejich okolí jsou na drobné sakrální památky poměrně bohaté. Nachází se jednak v rámci intravilánu města a při jeho okrajových cestách, také však na místech, kde by je čekal málokdo. Zde si můžete prohlédnout řadu historických i současných fotografií, které tyto památky dokumentují. Podrobné informace týkající se jejich vzniku, umístění, oprav apod. jsou obsaženy v příspěvku ve Sborníku Muzea Brněnska 2013 (vydán na podzim 2013) s názvem Drobné sakrální památky ve Šlapanicích a Bedřichovicích.
Mgr. Simona Faberová
 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf