lIDÉ SEVERU A NAPOLEONSKÁ DÍLNA

Křížovka o ceny k výstavě LIDÉ SEVERU
V neděli 28. 11. 2010 skončila ve šlapanickém muzeu výstava „Lidé Severu“.
Návštěvníci si na výstavě mohli vyzkoušet své znalosti v křížovce o ceny. Správné znění tajenky:
ARKTIDA
Z množství správných odpovědí byli vylosováni tito výherci:
Anna Mitášová, Brno
Klára Pernicová, Šlapanice
Mirek Demek, Sokolnice

Křížovka o ceny byla také součástí programu v Napoleonské herně dne 5. 12. 2010.
Správné znění tajenky: AUSTERLITZ
Výherce: Štěpán Hudec, Šlapanice

Výhercům blahopřejeme, děkujeme všem za účast v soutěži a těšíme se na setkání na dalších výstavách v Muzeu ve Šlapanicích.


 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf