VOSKOVÝ SLOUPEK VE TVARU KNIHY

Ve sbírkách šlapanického muzea se nachází drobný předmět vyrobený z vosku zdobený sakrálními motivy, jehož původní účel není jednoznačně určen. Předmět byl do sbírek muzea darován v roce 1961 a v přírůstkové knize je uvedeno, že se jedná o tzv. rorátní sloupek, který přinášeli dříve věřící do kostela na ranní adventní mši, „roráty“ . Bohatě zdobené rorátní sloupky se prodávaly v nejroztodivnějších tvarech (pletence, věnečky, kříže, ryby, knihy aj.) a využívaly se k osvětlení kostelních lavic při rorátech. Voskový sloupek ze sbírek šlapanického muzea by však mohl být také poutní upomínkou. Podobné voskové sloupky ve tvaru knihy patřily na přelomu 19. a 20. století k oblíbeným poutním upomínkovým předmětům. Na přední straně býval nalepen barvotisk zázračného obrazu z daného poutního místa, na zadní straně byl pak obvykle stručný text („Na památku z…“) doplněný květinovým ornamentem. Na sloupku ze šlapanických sbírek je vyobrazena Panna Marie z oblíbeného rakouského poutního místa Maria Zell, na zadní straně je kříž obklopený květinovým dekorem, obvyklý nápis s označením poutního místa zde chybí, jednoznačně tedy nelze původní účel předmětu určit. V této souvislosti by pracovníci muzea rádi oslovili veřejnost s prosbou o jakékoliv informace o průběhu rorátních mší ve Šlapanicích v první polovině 20. století.
Mgr. Martina Krajíčková

 avers  revers


 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf