NEOLITICKÉ "VENUŠE"

Pravěké ženské plastiky (pro které se vžil název venuše) provázejí lidstvo od nejstarších dob. Asi každý zná Věstonickou venuši , jeden z vrcholů paleolitického umění . Ale kult Velké matky (kterého jsou zřejmě tyto plastiky dokladem) přežíval i v pozdějších dobách a venuše se objevují v průběhu celého neolitu (mladší doby kamenné). K největšímu rozšíření venuší došlo v kultuře s moravskou malovanou keramikou. Z této doby pocházejí z Moravy stovky exemplářů ženských plastik a jejich zlomků. Jsou různého výtvarného provedení i velikosti (od drobných po zatím největší nalezenou, tzv. Hedviku, jejíž velikost se odhaduje na 55 – 60cm). Nacházejí se kompletní, nebo jen fragmenty venuší. Jsou dokladem kultu a náboženského a estetického cítění své doby, jejich interpretace však není zcela jednoznačná. Předpokládá se, že zobrazovaly buď samotnou Velkou matku (Bohyni, symbol plodnosti), její kněžky, nebo byly vyjádřením plodivé síly. Byly užívány při kultovních obřadech.
Ve sbírkách Muzea ve Šlapanicích jsou uloženy fragmenty ženských plastik pocházející ze sídliště lidu kultury s moravskou malovanou keramikou (počátek cca kolem 4800 př.n.l.) z Popůvek. Na plastikách jsou ještě patrné zbytky žlutého a červeného barviva (původní bohaté polychromie). 
Mgr. Klára Sovová 

   
   

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf
200-310   350-050   70-532   200-310   70-411   100-105  ,""" 1Z0-803   SY0-401   000-080   70-480   200-101   70-461   220-802   1Z0-060   ITILFND   000-017   EX300   200-125  ,""" CRISC   1z0-808   CAP   ITILFND   210-060   OG0-093   101   400-201   220-802   PR000041   300-206   200-101   74-678   220-801   MB6-703   9L0-012   CRISC   300-209   70-488   2V0-621   2V0-620   200-120   MB6-703   642-999   CISM   9L0-066   ICGB   70-413   MB2-704   352-001   VCP550   MB2-704   700-501   70-346   70-463   CCA-500   352-001   PR000041   000-104   70-488   JN0-360   JN0-102   70-483   350-001   CISSP   JN0-102   1Z0-804   CAS-002   70-533   642-732   400-201   102-400   300-209   640-911   1z0-808   LX0-103   300-101   70-411   9L0-012   70-532   c2010-652   1Y0-201   70-461   200-125  ,""" ICBB   640-911   640-911   70-480   000-089   350-029   1Z0-803   000-080   100-105  , """ 300-070   EX300   640-916   350-001   210-065   400-051   2V0-621   200-120   M70-101   LX0-103   1Z0-804   200-310   SY0-401   352-001   300-320   100-101   810-403   MB2-707   N10-006   200-120   CISSP   810-403   300-075   210-060   210-260   300-075   210-060   642-999   300-115   70-461   MB2-704   MB2-707   810-403   210-060   70-533   1Z0-060   EX200   350-018   1Z0-803   210-260   400-101   400-101   810-403   810-403   CISSP   200-120   N10-006   CISSP   300-320   100-101   200-310   210-060   810-403   350-018   300-101   300-206   300-070   ADM-201   210-260   400-101   MB2-707   ADM-201   350-018   200-310   SY0-401   350-018   400-201   SY0-401   200-120   300-208   70-687   N10-006   500-260   210-260   200-310   70-410   400-051   350-018   810-420   640-875   70-643   200-125   810-403   210-260   70-460   200-101   1Y0-300   400-051   642-467   350-018   400-101   SY0-401   642-181   MB2-707   200-001   200-120   MB2-707   SY0-401   2v0-621   70-464   200-120   CAS-002   9L0-066   350-050   642-999   220-801   74-678   642-732   400-051   ICGB   c2010-652   70-413   101-400   220-902   350-080   210-260   70-246   1Z0-144   3002   AWS-SYSOPS   70-347   PEGACPBA71V1   220-901   70-534   LX0-104   070-461   HP0-S42   1Z0-061   200-120   70-533   N10-006   350-060   210-060   200-310   400-201   300-320   CISSP   70-410   700-505   70-680   mb2-707   400-101