ZBOŽNÉ VZPOMÍNKY

Exponát, který zahajuje novou pravidelnou rubriku - jsme vybrali "vzpomínkové kartičky" nazývané též "zbožné vzpomínky". Největším rozkvětem prošly tyto kartičky v 1.polovině 20. století, kdy zastávaly úlohu dnešních parte. Kartičky mají standartizovanou podobu a velikost 6 x 10,5 cm. Na přední straně je uvedeno jméno, stručně životopisné údaje, krátká modlitba a velmi často také fotografie zesnulého. Na zadní straně bývají nejčastěji zobrazeny výjevy ze života svatých, Panny Marie nebo Ježíše Krista. Kartičky se tiskly v Občanské tiskárně v Brně (tzv. tiskárna rajhradských benediktinů) a pro Šlapanické zajišťoval výrobu pan Vaňáček, zaměstnanec tiskárny ze Šlapanic. Muzeum eviduje ve svých sbírkách přes stodvacet "vzpomínkových kartiček", které získalo od dvou dárců - pana Vojtěcha Buchty z Ponětovic a pana Josefa Kopeckého ze Šlapanic.
Bc. Lucie Mandáková

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf