TOUHA BÝT INDIÁNEM

Křížovka o ceny k výstavě Touha být indiánem
V neděli 14. 2. 2010 skončila ve šlapanickém muzeu výstava „Touha být indiánem“.
Návštěvníci si na výstavě mohli vyzkoušet své znalosti v křížovce o ceny. Správné znění tajenky křížovky je: VINETOU A OLD SHATTERHAND.
Z množství správných odpovědí byli vylosováni tito výherci:
Vojtěch Danhel, Dědina 197, Otnice
Michaela Kozáková, Tvarožná 53, Tvarožná
Jiří Stožický, Bří Mrštíků 14, Šlapanice

Výhercům blahopřejeme, děkujeme všem za účast v soutěži a těšíme se na setkání na dalších výstavách v Muzeu ve Šlapanicích.


Pohled do výstavy Touha být indiánem.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf