KOCIÁNOVI - RODINA MALÍŘŮ KOSTELŮ

Na poli výtvarného umění nedochází vždy jen ke vzniku jedinečných výtvorů geniálních osobností, ale umělecká produkce je tvořena také množstvím „skromnějších“ děl, která nejsou projevem subjektivní invence autora, ale spíše rozvíjejí dané slohové schéma, respektují zadání objednavatele a mají převážně kvalitní řemeslnou povahu. I tyto umělecké projevy však stojí za pozornost a jejich poznání pomáhá vytvořit plastický obraz dějin umění. Soubor návrhů na nástěnnou dekorativní výmalbu, který je novým přírůstkem do sbírky umění Muzea ve Šlapanicích, patří k tomuto druhu umělecké tvorby. Jde o precizně provedené akvarely, které zachycují pohledy do kostelních interiérů se stěnami pokrytými ornamentálním dekorem nebo o detaily dekorativním motivů. Dekorativní prvky vycházejí z historických vzorů gotického nebo barokního ornamentu. Autory návrhů, které vznikly v první čtvrtině 20. století, jsou členové malířské rodiny Kociánů ze Šlapanic. Díky údajům a fotografiím získaným spolu s malovanými návrhy známe tváře a historii této rodinné dílny. Zakladatelem umělecké dílny byl Jan Kocián (nar. 1820). V tradici rodinné dílny pokračoval jeho syn František Kocián (1873 – 1962), jeho nevlastní bratr Viktor Kchyn (nar. 1865), František Kocián ml. (1897 – 1966) a jeho syn Jaroslav Kocián (1905 – 1990).Dílna realizovala výmalby sakrálních staveb na Brněnsku, o čemž svědčí fotografie přiložené k návrhům. V budoucnu se jistě podaří jejich realizace konkrétně určit. Získaný konvolut kreseb tak představuje zajímavý doklad umělecké tvorby v regionu a materiál pro další badatelskou práci.
Mgr. Hana Petlachová

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf