KAMENNÁ STAVEBNICE ANKER (ANCHOR)

Ve sbírkách šlapanického muzea se nachází také menší kolekce dětských hraček a her. Mezi panenkami, kočárky a dřevěnými koníky zaujímá čestné místo kamenná stavebnice značky Anker, soubor kostek, který má více než 150letou tradici a zajímavou historii.
Autorem základní myšlenky na výrobu kostek jako dětské hračky byl Friedrich Fröbel, německý pedagog a zakladatel mateřských škol, který zdůrazňoval význam geometrických tvarů pro rozvoj dětského myšlení. První sady dětských kostek byly vyrobeny ze dřeva, jejich problémem však byla nestabilita. Tuto potíž odstranili bratři Otto a Gustav Lilienthalové, když roku 1875 objevili recept na výrobu stabilních, precizně tvarovaných kostek z umělého kamene, který byl vytvořen z křídy, písku a lněného oleje. Svůj nápad prodali roku 1880 podnikateli Friedrichu A. Richterovi, majiteli chemicko-farmaceutické továrny v německém Rudolfstadtu. První stavebnice byla uvedena na trh v roce 1884 a okamžitě si získala oblibu zákazníků i ocenění odborníků. O tom, že stavebnice patřila k těm hračkám, s nimiž si rádi hrají nejen děti, ale i dospělí, svědčí např. dopis knížete Karla Schwarzerberga z roku 1897, v němž děkuje dodavateli kamenné stavebnice za potěšení, které hračka poskytla celé jeho rodině. Výroba se postupně rozšiřovala, vznikaly nové typy a tvary kostek, od roku 1895 se logem stavebnice stala kotva (odtud v češtině někdy používaný název „kotvová stavebnice“, der Anker - něm. kotva). V roce 1895 otevřel F. A . Richter další pobočky své továrny, mimo jiné také v New Yorku a v Londýně. Rozvoj společnosti se poněkud utlumil po smrti zakladatele v roce 1910, ale v hlavním závodě v Rudolfstadtu výroba stavebnic pokračovala až do roku 1963, kdy byla z rozhodnutí představitelů NDR, na jejímž území se nyní továrna nacházela, ukončena.
Obliba stavebnic přesto nezmizela a v 70. letech minulého století vznikl dokonce mezinárodní klub přátel stavebnice Anker, který měl členy po celém světě. Zásluhou jednoho z těchto nadšenců, profesora vídeňské univerzity Georga Plengeho, byla výroba stavebnic roku 1995 obnovena a od té doby její produkce opět roste a obliba vzrůstá.
Mgr. Martina Krajíčková

 


 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf