JAN CHRISTIAN PRÖBSTL - BAROKNÍ SVĚTICE

 Tento exponát je skutečná "perla" sbírek šlapanického muzea. Polychromovanou dřevořezbu Světice vytvořil ve 20. letech 18. století Jan Christián Pröbstl. Rodina Pröbstlů, řezbářů a sochařů, významně zasáhla do dějin moravského baroka. S tvorbou samotného Jana Christiána (1677 - ?) se na Moravě setkáváme např. v Hustopečích, ve Vyškově, na zámku v Miloticích, v Brně pak v minoritském kostele Sv. Janů či v kostele Svatého Jakuba. Zde je Pröbstl mimo jiné autorem náhrobku známého velitele obrany Brna proti Švédům za třicetileté války Ludvíka Raduita de Souches. Jeho dílem jsou také sochy Panny Marie a Svatého Jana Evangelisty původně patřící do Kalvárie. Skulptura Světice ze sbírek šlapanického muzea vykazuje značnou podobnost právě s těmito dvěma sochami. Není známo původní umístění skulptury ani jakým způsobem se dostala do sbírek šlapanického muzea. Z podobnosti se sochami v kostele Svatého Jakuba, a také ze vzhledu skulptury lze usuzovat, že byla patrně původně součástí nějakého většího celku, např. právě sousoší Kalvárie. V roce 1998 byla Světice podrobena zásadnímu restaurátorskému zásahu a dnes je jedním z nejvzácnějších (a nejkrásnějších) exponátů ve sbírkách Muzea ve Šlapanicích. Naposledy byla vystavena v roce 2002 na výstavě Příběhy věcí.
Mgr. Martina Krajíčková

 


 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf