POHŘEBIŠTĚ Z DOBY BRONZOVÉ

Kolem roku 2000 př.Kr. nastal v Evropě i na Moravě pozvolný vývoj nové civilizace, která spadá současně na počátek doby bronzové. Je pojmenována podle sloučeniny mědi a cínu, která se na počátku tohoto období začala poprvé využívat v běžném životě. Z tohoto období pochází i součást hrobové výbavy z pohřebiště ve Šlapanicích, část Bedřichovice, trať „Malá pole“. Zařazeny jsou do nejstaršího období počátku nové kultury protoúnětické, pojmenované podle naleziště v katastru obce Únětice.
Pohřebiště v Bedřichovicích bylo zkoumáno v letech 1950, 1953 a 1980. V současnosti se nalezené předměty řadí k největším souborům nálezů z období této kultury.
Na snímku je vidět dva džbánky a mísu z hrobu č. 3. Nálezy byly objeveny v roce 1950 I. Králem ze Státního archeologického ústavu v Brně ve spolupráci s Muzeem ve Šlapanicích. Pro toto období jsou typické právě baňaté džbánky i šálky s páskovým uchem na hrdle a výduti nádob a mísy. V tomto období se keramika vyráběla v ruce a povrch se mírně vyhlazoval, čímž získala nádoba matný kovový lesk
Mgr. Jaroslav Hudec
 

   

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf