12.01.2018 - 04.02.2018 | Muzeum ve Šlapanicích

Atlas ptáků neobyčejných

Tajemní ptáci z různých částí světa v mýtech, bájích, legendách i lidových tradicích. Výstava připravená ve spolupráci s Muzeem Komenského v Přerově.

Orel mořský, kolibřík zářivý, ale také pták fénix, gryf nebo sfinga – to jsou hrdinové nově otevřené výstavy ve šlapanickém muzeu, která zve návštěvníky na výpravu do atlasu ptactva i středověkého bestiáře. Kromě ptáků, které známe z přírody, přibližuje i ty, kteří žijí jen v lidské fantazii či v lidových pověstech a bájích. Zamýšlí se nad původem pověr a mýtů souvisejících se symbolickou rolí ptáků v životech našich předků, všímá si například vztahu prérijních indiánů k dravcům nebo symbolických vlastností přisuzovaných různými národy sovám, havranům či kolibříkům. Pozornost je věnována také střetávání světů lidí a zvířat v průběhu dějin a vyhynulým ptačím druhům. Jedním z nejatraktivnějších exponátů je model dnes již vyhynulého dronte mauricijského, známého také jako dodo nebo blboun nejapný. Dětské návštěvníky jistě zaujme obří pařát ptáka Noha.

K výstavě jsou připraveny edukační programy pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf