23.10.2013 - 23.10.2013 | Muzeum ve Šlapanicích

Přednáška - Drobné sakrální památky Šlapanic

Kříže, boží muka a sochy svatých ve Šlapanicích a Bedřichovicích.

Přednáška přiblíží návštěvníkům kříže, boží muka a sochy svatých, které ve Šlapanicích a jejich okolí mnohdy míjíme bez povšimnutí. Přitom jsou tyto objekty zajímavé nejen jako projev zbožnosti minulých generací, ale fascinují také svou vlastní „drobnou“ historii, ať již známou či dávno zapomenutou, vždy však provázanou s místem. Reflektují paměť místa a jeho genius loci – skrze svou prostou přítomnost, ale také skrze vzpomínky lidí.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf