07.08.2013 - 25.08.2013 | Muzeum ve Šlapanicích

ZA OPONOU

Z historie šlapanického ochotnického divadla.

Výstava k 120. výročí vzniku divadelního odboru Sokola ve Šlapanicích představuje historii zdejšího amatérského divadla od jeho počátků až po současnost. V první části výstavy mají návštěvníci možnost blíže poznat nejvýznamnější představení šlapanických ochotníků. Poté projdou replikou slavné Kalvodovy opony do zákulisí, kde si mohou prohlédnout například stolek inspicienta, divadelní kostýmy či maskérnu. Prostor je věnován také rekonstrukci šlapanické sokolovny, která proběhla v osmdesátých letech 20. století a byla významným předělem v novodobé historii zdejších amatérských divadelníků.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf