Jak se vytváří sbírka muzea aneb Příběhy věci nekončí 3

Při vytváření muzejní sbírky mají nezastupitelnou roli pamětníci. Teprve pomoc těchto „dárců informací“ totiž mnohdy umožní předmět správně identifikovat, časově či místně zařadit a tím významně zvýšit jeho hodnotu pro muzejní sbírku. Neméně důležitá je role pamětníků při výstavních projektech muzea. V tomto ohledu patří k významným příznivcům a podporovatelům šlapanického muzea paní Růžena Přichystalová. Růžena Přichystalová se narodila roku 1926 v rodině šlapanického bednáře Adolfa Schoře. Svého otce v jeho pro ženu poněkud netypickém řemesle následovala – je vyučenou bednářkou. Vzpomínku na rodinnou firmu uchovává její syn Jiří ve svém domě v malém muzeu plném bednářského nářadí a náčiní, fotografií a dokumentů.
Růžena Přichystalová prožila celý svůj dlouhý život ve Šlapanicích a díky její skvělé paměti, živému zájmu o vše, co se ve městě i v jeho okolí děje, a především vstřícné a otevřené povaze, je cenným zdrojem informací o kulturním dění současnosti i o časech dávno minulých. Můžeme ji směle nazvat „živou pamětí města“, která všechny zná a vše si pamatuje a o své vzpomínky se ráda podělí.
Paní Přichystalová v mnohém obohatila a doplnila četné projekty šlapanického muzea. Díky ní mohly na výstavě „Osmičky“ zaznít vzpomínky na zážitky jejího otce na italské frontě v osudovém roce 1918, i její vlastní na rok 1938 a 1968. Pomohla kurátorkám muzea při přípravě výstavy představující modely šlapanických domů vytvořené za okupace Anděloslavem Hrabálkem, zapůjčila také celou řadu exponátů na výstavu „Ach, ty ženy“. Výstavu „Vyšla hvězda nad Betlémem“ obohatil její rodinný betlém i kouzelná vánoční fotografie, na níž ve třicátých letech 20. století pózuje se svou sestrou u vánočního stromku. Paní Přichystalová je také věrnou návštěvnicí všech výstav a akcí pořádaných šlapanickým muzeem a věříme, že muzeu zachová přízeň i nadále.
Mgr. Lucie Libicherová

 

R. Přichystalová se sestrou,
Vánoce 1932

 

R. Přichystalová při práci v otcově
bednářské dílně, 1964

created by: Trinet a.s., design Václav Houf