26.09.2012 - 13.01.2013 | Muzeum ve Šlapanicích

Komiks jako Brno!

Minulost a současnost komiksu v Brně. Výstava doplňuje projekt „Signály z neznáma: Český komiks 1922-2012“ v brněnském Domě umění. Program pro školy a rodiny s dětmi.

Minulost a současnost komiksu v Brně
Dějiny komiksu v Brně do značné míry kopírují vývoj tohoto specifického žánru ve středoevropských podmínkách obecně – první protokomiksové formy v humoristických časopisech z období rakousko-uherské monarchie, jistý kvalitativní vzestup ve dvacátých a třicátých letech 20. století (zde reprezentovaný zejména Lidovými novinami), útlum poválečných let zapříčiněný dehonestací žánru komunistickým režimem, pozvolný rozvoj počínající koncem let šedesátých, významně se projevující v devadesátých letech a vrcholící počátkem nového tisíciletí.
Najdou se tu však epizody hodné zaznamenání: Karel Václav Klíč a jeho svérázný stréček Mrkvička, jedna z prvních vracejících se postaviček českých obrázkových seriálů, kreslířské počátky velikána českého komiksu Ondřeje Sekory v brněnských „Lidovkách“, komiksová sonda do prvorepublikového rodinného života v podání Broukových Karla Dostála, dřevorytové romány Heleny Bochořákové-Dittrichové, Emil Posledník a jeho tvorba pro děti v časopisech Vlaštovička a Brouček, komiksové intermezzo v časopise Zvonek nebo projekt Kamenná růže z devadesátých let 20. století.
Na přelomu tisíciletí již v Brně existuje svébytná komiksová scéna reprezentovaná osobitými tvůrci moderního komiksu jako jsou Pavel Čech, Tomáš Jirků, Tomáš Kučerovský, Ján Lástomirský, Vladimír Tučapský, Jiří Zimčík a mnozí další. V roce 2000 zde poprvé vychází revue AARGH! – výrazný počin na poli novodobé komiksové publicistiky u nás. Ostatně i samotné Brno se dostává do zorného úhlu komiksových tvůrců a vznikají příběhy inspirované místní historií, mytologií, architekturou či prostě jen geniem loci města.
Výstava ve šlapanickém muzeu je záznamem tohoto vývoje.

Program pro školy

Soutěž "Komiks jako Brno!"

Exkurz do historie 

Současnost  

Komiksy o Brně 

Dětský koutek 

Na výstavě mimo jiné uvidíte:

Ondřej Sekora, Dr. Břoušek z Vyškova trainuje, Lidové noviny 1921

AARGH! komiksový sborník, 2006

Pavel Čech, Tajemství ostrova za prkennou ohradou, 2009

Tomáš Kučerovský, Brněnské rozjezdy, 2011

Signály z neznáma: Český komiks 1922-2012
Dům umění města Brna, 26. 9. 2012 – 6. 1. 2013

created by: Trinet a.s., design Václav Houf