Programy pro školy

Muzeum ve Šlapanicích se ve své edukační i výstavní činnosti dlouhodobě zaměřuje zejména na děti předškolního či mladšího školního věku, v současnosti však začínáme úspěšně spolupracovat i se školními skupinami z druhého stupně ZŠ a gymnázií. Všechny programy naší pobočky navazují na RVP. Délku trvání programy jsme schopni přizpůsobit Vašim potřebám. Těšíme se na setkání v muzeu!

AKTUÁLNÍ NABÍDKA

PRO MŠ

Můj rok: Masopust, Velikonoce
Série edukačních programů
V roce 2019 pro děti opakujeme úspěšnou sérii edukačních programů Můj rok. Vrátíme se k tematice masopustu a Velikonoc, které dětem představíme prostřednictvím edukačních a tvořivých programů, jejichž nedílnou součástí je seznámení se sbírkami muzea.
Vzdělávací oblasti: Dítě a společnost, Dítě a svět
Klíčová slova: zvyk, tradice, region, maska, kraslice

Dřevěná hračka podle mě!
Výtvarná dílna k výstavě Hračka v dřevě ukrytá
Než děti vyrazí na prázdniny, mohou si v muzeu vyrobit hračku, která je bude provázet celé léto. Součástí programu je i návštěva naší originální dětské herny.
Vzdělávací oblasti: Dítě a společnost, Dítě a svět
Klíčová slova: zvyk, tradice, region, maska, kraslice


PRO 1. STUPEŇ ZŠ

Kde se vzala uniforma?
Edukační program pro žáky 1.–3. tříd k výstavám Četníci nejen ze Šlapanic a Stopa. Vyřeš zločin!
V programu se s žáky zaměříme na rozvoj komunikativních kompetencí a tvořivosti. Jak vznikla uniforma? Kde se vzaly uniformy četnictva a jak se proměňovaly? S žáky si odpovíme nejen na tyto otázky a navrhneme originální uniformu pro 21. století.
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Český jazyk a literatura, Výtvarná výchova
Klíčová slova: četnictvo, Československá republika, uniforma

Vypátrej pachatele!
Edukační program pro žáky 4.–6. tříd k výstavám Četníci nejen ze Šlapanic a Stopa. Vyřeš zločin!
Tentokrát budeme v muzeu pátrat po zločincích a přitom se aktivní a zábavnou formou seznámíme se základními kriminalistickými metodami. Zároveň se budeme se žáky věnovat rozvoji spolupráce v malé skupině a schopnosti řešit problémy.
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Český jazyk a literatura
Klíčová slova: četnictvo, Československá republika, kriminalistika, daktyloskopie

Co všechno ukrývá dřevo?
Edukační program k výstavě Hračka v dřevě ukrytá
S dětmi se v edukačním programu zaměříme na rozpoznávání stromů a vybraných druhů dřeva. Promluvíme si o dřevu také jako o materiálu pro výrobu různých předmětů, zpracujeme vlastní výtvarnou práci a za odměnu si odpočineme v dětské herně.
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Výtvarná výchova
Klíčová slova: hračka, stromy, dřevo

Okřídlená pošta
Tvořivá dílna k výstavě Holubí pošta
S dětmi se ve výtvarné dílně inspirujeme vystavenými předměty. Každý účastník vytvoří vlastní pohlednici. Výsledná díla naskenujeme a poskytneme škole. Rodiče či učitelé tak budou moct pohlednice vytisknout a rozeslat podle svého přání.
Vzdělávací oblasti: Český jazyk a literatura, Výtvarná výchova
Klíčová slova: pošta, pohlednice, komunikace


PRO 2. STUPEŇ ZŠ

Vypátrej pachatele!
Edukační program pro žáky 4.–6. tříd k výstavám Četníci nejen ze Šlapanic a Stopa. Vyřeš zločin!
Tentokrát budeme v muzeu pátrat po zločincích a přitom se aktivní a zábavnou formou seznámíme se základními kriminalistickými metodami. Zároveň se budeme se žáky věnovat rozvoji spolupráce v malé skupině a schopnosti řešit problémy.
Vzdělávací oblasti: Dějepis, Český jazyk a literatura
Klíčová slova: četnictvo, Československá republika, kriminalistika, daktyloskopie

Četníkem na zkoušku
Edukační program pro žáky 7.–9. tříd k výstavám Četníci nejen ze Šlapanic a Stopa. Vyřeš zločin!
Co to znamenalo být četníkem v Československu? S žáky poznáme denní rutinu četnictva, zjistíme však také, kde byly četnické stanice v okolí Šlapanic a jaké požadavky museli četníci splňovat. Zaměříme se i na řešení problémů, spolupráci ve skupině a práci s informacemi.
Vzdělávací oblasti: Dějepis, Český jazyk a literatura
Klíčová slova: četník, četnictvo, kooperativní výuka, první republika, mechanoskopie

Zvol mě!
Edukační program Muzea ve Šlapanicích
Program se věnuje tematice komunistického totalitního režimu u nás se zaměřením na jeho porovnání s demokratickými systémy. Žáci si vyzkouší realizaci voleb z let 1946 a 2017 a budou vedeni k aktivní participaci.
Vzdělávací oblasti: Výchova demokratického občana, Dějepis
Klíčová slova: totalita, demokracie, komunismus, volby, prázdné lístky

Pohlednice ze Šlapanic
Výtvarná dílna k výstavě Holubí pošta
Během výtvarné dílny s účastníky vytvoříme obří pohlednici. Účastníci budou vedeni k tomu, aby dokázali účinně spolupracovat při kreativních činnostech. Výsledná díla naskenujeme a poskytneme škole. Rodiče či učitelé tak budou moc pohlednice vytisknout a rozeslat podle svého přání.
Vzdělávací oblasti: Výtvarná výchova
Klíčová slova: pošta, koláž, komunikace, monotyp

PRO GYMNÁZIA A SŠ

Pohlednice ze Šlapanic
Výtvarná dílna k výstavě Holubí pošta
Během výtvarné dílny s účastníky vytvoříme obří pohlednici. Účastníci budou vedeni k tomu, aby dokázali účinně spolupracovat při kreativních činnostech. Výsledná díla naskenujeme a poskytneme škole. Rodiče či učitelé tak budou moc pohlednice vytisknout a rozeslat podle svého přání.
Vzdělávací oblasti: Výtvarný obor
Klíčová slova: pošta, koláž, komunikace, monotyp

Četníkem na zkoušku
Edukační program k výstavám Četníci nejen ze Šlapanic a Stopa. Vyřeš zločin!
Co to znamenalo být četníkem v Československu? S žáky poznáme denní rutinu četnictva, zjistíme však také, kde byly četnické stanice v okolí Šlapanic a jaké požadavky museli četníci splňovat. Zaměříme se i na řešení problémů, spolupráci ve skupině a práci s informacemi.
Vzdělávací oblasti: Dějepis, Český jazyk a literatura
Klíčová slova: četník, četnictvo, kooperativní výuka, první republika, mechanoskopie

 

Brožurku Muzeum Brněnska žije! s kompletní nabídkou aktuálních edukačních programů Muzea Brněnska na druhé pololetí školního roku 2018/2019 najdete zde.

 

ARCHIV

Hračka mých snů 
Jak se dělá mechanická hračka 
Hravá mechanika I. 
Hravá mechanika II. 
Designujeme hračku: Od kreslícího prkna do dětského pokoje 
Hravé táboření
Hurá do Indie
Země lidí a bohů 
Jííídlo!
Čas radosti, veselosti
Poezie záplat pro školy 
Tady bydlí panenky – program pro MŠ a 1. třídy ZŠ 
Tady bydlí panenky – program pro ZŠ
Od Ferdy po Jonatána
Medvídci! 
Cesta do země vycházejícího slunce    
Papírové pohádky'
Není dítka bez medvídka
A LÉTA BĚŽÍ...
DÍTĚ, DĚTSTVÍ, MATEŘSTVÍ  
Káva aneb Velké kouzlo malého zrnka
Račte dále a kupujte, vašnosti! 
Supermarket SVĚT
Vánoční pošta
Archeologem až za hrob
ZPRAVA DOBRÝ, ZLEVA TAKY!
P
OHÁDKOVÝM SVĚTEM KŘÍŽEM KRÁŽEM
DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA
PŘÍBĚHY S BUBLINAMI aneb SUPERHRDINOU SE MŮŽE STÁT KAŽDÝ!
NEJEN O VÁNOČNÍM SKŘÍTKOVI a JEŽÍŠEK NEBO SANTA CLAUS?
BABIČČINA PANENKA a PATCHWORKOVÝ SEDÁNEK
JAK TO CHODÍ U INKŮ
ZA TAJEMSTVÍM MACHU PICCHU
KOLIBŘÍK Z PLANINY NAZCA
NEZTRATIT VÍRU V ČLOVĚKA
ŠATY DĚLAJ´PRAČLOVĚKA
TVŮRČÍ DÍLNA PRO ŠKOLY K VÝSTAVĚ ACH, TY ŽENY
VYDEJTE SE DO ŠLAPANIC A NAVŠTIVTE ARKTIDU

created by: Trinet a.s., design Václav Houf