KOLIBŘÍK Z PLANINY NAZCA

Pro: 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ
Počet dětí: maximálně 30
Délka programu: 45-75 min
Cena: 30 Kč
Kontakt: 544 228 029; e-mail: m.krajickova@muzeumbrnenska.cz

Komentovaná prohlídka výstavy se zvláštním zřetelem na typické výtvarné prvky předkolumbovských kultur Jižní Ameriky je doplněná skupinovými aktivitami s pracovním listem. Poté následuje výtvarně zaměřená dílna inspirovaná geoglyfy na planině Nazca, keramikou Mochiců či zlatem Inků.

   

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf