Jak se vytváří sbírka muzea aneb Příběhy věci nekončí

V této rubrice obvykle uveřejňujeme příběhy exponátů, které se nacházejí v našich sbírkách.
Jak se ale tyto předměty do muzea dostávají?
Přestože veřejnost většinou vnímá muzeum jako instituci pořádající rozličné výstavy, jedna z jeho hlavních úloh spočívá v zachovávání paměti společnosti, její minulosti a také v dokumentaci současnosti, která bude pro naše potomky historií. Muzea od počátku své existence uchovávají tuto paměť také pomocí předmětů dokládajících všední i sváteční život v té které době. Ani v 21. století se muzejníci nespokojují s pouhým oprašováním exponátů získaných do sbírek jejich předchůdci, ale snaží se hledat nové předměty, sbírku doplňovat a obohacovat. V současné ekonomické situaci jistě nikoho nepřekvapí skutečnost, že muzea, a šlapanické není výjimkou, rozšiřují v posledních letech své sbírky nejčastěji díky lidem, kteří fotografie z doby mladí, dědečkovy hračky, prababiččiny svatební šaty a jiné zdánlivě již nepotřebné věci neodhodí do popelnice, ale najdou si čas na cestu do muzea a předměty bezplatně nabídnou. Mnozí dárci navíc zachovávají muzeu věrnost a darují předměty opakovaně.
Patří k nim i Milada Nováková ze Šlapanic. Díky její laskavosti získalo šlapanické muzeum v letech 2001-2011 dětské oblečení, papírový betlém, turistickou hůl se sedátkem, dětskou postýlku a naposledy brusle.

Papírový betlém pravidelně vystavovaný na vánočních výstavách muzea

Sedací hůl z počátku minulého století, praktická pomůcka pro turisty

V rámci této rubriky bychom v roce 2012 rádi představili i další příznivce a pravidelné dárce našeho muzea a jejich dary.

Mgr. Martina Krajíčková

created by: Trinet a.s., design Václav Houf