Sborník Muzea Brněnska 2010

Z obsahu:
Josef Zacpal: Jubilejní rok Podhoráckého muzea * Jitka Matuszková: Šerkovice č. p. 47, okres Brno – venkov * Jarmila Pechová: Tvorba a prezentace sbírek pracovního nářadí v Etnografickém ústavu Moravského zemského muzea * Irena Ochrymčuková: Cesta předmětu do muzejních sbírek * Josef Zacpal: Tři fotografické přírůstky do sbírek Podhoráckého muzea * Jindra Pavelková: Cesta knihy od uživatele do muzejních depozitářů * Miroslava Menšíková: Jak (také) přicházejí do muzea sbírkové předměty * Kateřina Svobodová: Nečekaný zisk ivančického sbírkového fondu – Moravská svatba  * Josef Večeřa: Sbírkový předmět jako prostředek vzdělávání aneb muzejní pedagogika * Josef Zacpal: Podhorácké muzeum 2005-2009 ve statistických údajích * Hana Fadingerová: Sbírka umění Podhoráckého muzea * Karel Krejčí: První kroky * Alena Houšťová: Rozvoj tišnovského muzea v 60. a 70. letech 20. století * Ilona Lázničková: Podhoráckému muzeu * Ludvík Belcredi: V Podhoráckém muzea před osmadvaceti lety * Ohlasy spolupráce * Jaroslav Hudec: Sbírkové předměty z období lidu popelnicových polí v katastru Tetčic ve starém sbírkovém fondu Muzea v Ivančicích  * Dušan Adam: Archivní mapa Wald Altbergen – Les ve starých horách na Ivančicku * Jaroslava Hoffmannová: Literární a hudební dílo Václava Novotného, ředitele Hlavní školy v Ivančicích v letech 1862-1873 * Ludvík Mucha: Cesta řadového ivančického vojáka frontami první světové války * Klára Sovová: Nález slovanské sekery – další lokalita z doby Hradištní ve Šlapanicích? * Martina Krajíčková: Alois Kalvoda a divadlo * Vojen Drlík: Brněnská divadelní léta Františka Kožíka * Petra Křivová: Sbírková knihovna Památníku písemnictví na Moravě * Romana Macháčková: První učebnice čtení v Památníku písemnictví na Moravě*
 

Zvláštní příloha: Literární soutěž pro mladé autory od 12 do 19 let "Skrytá paměť Moravy", téma „Z rodinné kroniky“; 44 stran, 24 fotografií.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf
200-310   350-050   70-532   200-310   70-411   100-105  ,""" 1Z0-803   SY0-401   000-080   70-480   200-101   70-461   220-802   1Z0-060   ITILFND   000-017   EX300   200-125  ,""" CRISC   1z0-808   CAP   ITILFND   210-060   OG0-093   101   400-201   220-802   PR000041   300-206   200-101   74-678   220-801   MB6-703   9L0-012   CRISC   300-209   70-488   2V0-621   2V0-620   200-120   MB6-703   642-999   CISM   9L0-066   ICGB   70-413   MB2-704   352-001   VCP550   MB2-704   700-501   70-346   70-463   CCA-500   352-001   PR000041   000-104   70-488   JN0-360   JN0-102   70-483   350-001   CISSP   JN0-102   1Z0-804   CAS-002   70-533   642-732   400-201   102-400   300-209   640-911   1z0-808   LX0-103   300-101   70-411   9L0-012   70-532   c2010-652   1Y0-201   70-461   200-125  ,""" ICBB   640-911   640-911   70-480   000-089   350-029   1Z0-803   000-080   100-105  , """ 300-070   EX300   640-916   350-001   210-065   400-051   2V0-621   200-120   M70-101   LX0-103   1Z0-804   200-310   SY0-401   352-001   300-320   100-101   810-403   MB2-707   N10-006   200-120   CISSP   810-403   300-075   210-060   210-260   300-075   210-060   642-999   300-115   70-461   MB2-704   MB2-707   810-403   210-060   70-533   1Z0-060   EX200   350-018   1Z0-803   210-260   400-101   400-101   810-403   810-403   CISSP   200-120   N10-006   CISSP   300-320   100-101   200-310   210-060   810-403   350-018   300-101   300-206   300-070   ADM-201   210-260   400-101   MB2-707   ADM-201   350-018   200-310   SY0-401   350-018   400-201   SY0-401   200-120   300-208   70-687   N10-006   500-260   210-260   200-310   70-410   400-051   350-018   810-420   640-875   70-643   200-125   810-403   210-260   70-460   200-101   1Y0-300   400-051   642-467   350-018   400-101   SY0-401   642-181   MB2-707   200-001   200-120   MB2-707   SY0-401   2v0-621   70-464   200-120   CAS-002   9L0-066   350-050   642-999   220-801   74-678   642-732   400-051   ICGB   c2010-652   70-413   101-400   220-902   350-080   210-260   70-246   1Z0-144   3002   AWS-SYSOPS   70-347   PEGACPBA71V1   220-901   70-534   LX0-104   070-461   HP0-S42   1Z0-061   200-120   70-533   N10-006   350-060   210-060   200-310   400-201   300-320   CISSP   70-410   700-505   70-680   mb2-707   400-101